Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Nord) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Mitt) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Syd-Öst, polisregion Syd) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Södra åklagarkammaren i Stockholm Uttalanden 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Bergslagen). Uttalanden 2024-05-06
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2024-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna Hemliga tvångsmedel 2024-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Nyköping Hemliga tvångsmedel 2024-03-25
Fråga om hemlig avlyssning i visst avseende Hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Halmstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål Hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Polisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2024-01-24
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Kristianstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Hemliga tvångsmedel 2024-01-24
Säkerhetspolisens tillämpning av den allmänna bestämmelsen om längsta tid för behandling (s.k. behovsgallring) av personuppgifter i det centrala underrättelsesystemet Personuppgiftsbehandling 2023-12-12
Uppgifter från Encrochat och nämndens tillsyn avseende hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2023-12-12
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingar som rör utsatta områden Personuppgiftsbehandling 2023-12-12
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Gävle Hemliga tvångsmedel 2023-12-12
Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning Hemliga tvångsmedel 2023-11-15
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Nord)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Mitt)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Syd-Öst, polisregion Syd)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Södra åklagarkammaren i Stockholm
Uttalanden
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Bergslagen).
Uttalanden
2024-05-06
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2024-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna
Hemliga tvångsmedel
2024-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Nyköping
Hemliga tvångsmedel
2024-03-25
Fråga om hemlig avlyssning i visst avseende
Hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Halmstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål
Hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Polisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2024-01-24
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Kristianstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Hemliga tvångsmedel
2024-01-24
Säkerhetspolisens tillämpning av den allmänna bestämmelsen om längsta tid för behandling (s.k. behovsgallring) av personuppgifter i det centrala underrättelsesystemet
Personuppgiftsbehandling
2023-12-12
Uppgifter från Encrochat och nämndens tillsyn avseende hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2023-12-12
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingar som rör utsatta områden
Personuppgiftsbehandling
2023-12-12
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Gävle
Hemliga tvångsmedel
2023-12-12
Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning
Hemliga tvångsmedel
2023-11-15