Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst) Hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser Personuppgiftsbehandling 2021-03-24
Säkerhetspolisens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt Användning av uppgifter från FRA 2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Nord) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) Hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Granskning av beslut och underlag för beslut om att inte underrätta enskilda om hemlig övervakning i fall där integritetsintrånget har bedömts vara ringa Hemliga tvångsmedel 2020-12-15
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Helsingborg Hemliga tvångsmedel 2020-11-17
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Umeå Hemliga tvångsmedel 2020-11-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet) Hemliga tvångsmedel 2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Bergslagen) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Bergslagen) Hemliga tvångsmedel 2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd) Hemliga tvångsmedel 2020-10-21
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd Personuppgiftsbehandling 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten (Riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket och Åklagarmyndigheten (Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet) Hemliga tvångsmedel 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) Hemliga tvångsmedel 2020-09-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2020-09-23
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst)
Hemliga tvångsmedel
2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser
Personuppgiftsbehandling
2021-03-24
Säkerhetspolisens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt
Användning av uppgifter från FRA
2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Nord) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord)
Hemliga tvångsmedel
2021-03-24
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Hemliga tvångsmedel
2021-03-24
Granskning av beslut och underlag för beslut om att inte underrätta enskilda om hemlig övervakning i fall där integritetsintrånget har bedömts vara ringa
Hemliga tvångsmedel
2020-12-15
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Helsingborg
Hemliga tvångsmedel
2020-11-17
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Umeå
Hemliga tvångsmedel
2020-11-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)
Hemliga tvångsmedel
2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Bergslagen) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Bergslagen)
Hemliga tvångsmedel
2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd)
Hemliga tvångsmedel
2020-10-21
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd
Personuppgiftsbehandling
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten (Riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket och Åklagarmyndigheten (Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)
Hemliga tvångsmedel
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord)
Hemliga tvångsmedel
2020-09-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2020-09-23