Nämndens kansli

Nämndens kansli fungerar som ett stöd åt nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen. Kansliet leds av en kanslichef. Vid kansliet finns två enheter (Enheten tvångsmedel och skyddsidentiteter respektive Enheten personuppgiftsbehandling) och en stab. Enheterna leds av varsin enhetschef. Vid enheterna arbetar ett antal föredragande. Personal i staben arbetar bland annat med säkerhetsskydd, ekonomi, administration och andra myndighetsövergripande frågor.

Kanslichef
Ulrika Söderqvist

Enhetschef tvångsmedel och skyddsidentiteter
Ida Olsson

Enhetschef personuppgiftsbehandling
Ia Hamlin