Skyddsregistreringsdelegationens ledamöter

F.d. hovrättslagmannen Peter Strömberg
Ordförande

Hovrättslagmannen Erik Lindberg
Vice ordförande

Rättschefen Michael Erliksson

F.d. riksdagsledamoten Inge Garstedt  

​​F.d. byråchefen Agneta Lundgren