Skyddsregistreringsdelegationen

F.d. lagmannen Lena Berke
Ordförande

Patenträttsrådet Peter Strömberg
Vice ordförande

F.d. riksdagsledamot Inge Garstedt  

​​Rättschefen Gunilla Hedwall

​​F.d. generaldirektören Curt Malmborg