Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen) Hemliga tvångsmedel 2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2022-02-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig dataavläsning använts Hemliga tvångsmedel 2021-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp Personuppgiftsbehandling 2021-12-15
Granskning av beslut och underlag för beslut om att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning Hemliga tvångsmedel 2021-11-17
Polismyndighetens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt Användning av uppgifter från FRA 2021-10-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2021-09-22
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid Västerorts åklagarkammare Hemliga tvångsmedel 2021-06-22
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst) Hemliga tvångsmedel 2021-06-21
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret Personuppgiftsbehandling 2021-06-21
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna Hemliga tvångsmedel 2021-06-21
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål Hemliga tvångsmedel 2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst) Hemliga tvångsmedel 2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt) Hemliga tvångsmedel 2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst) Hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser Personuppgiftsbehandling 2021-03-24
Säkerhetspolisens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt Användning av uppgifter från FRA 2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen)
Hemliga tvångsmedel
2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2022-02-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig dataavläsning använts
Hemliga tvångsmedel
2021-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp
Personuppgiftsbehandling
2021-12-15
Granskning av beslut och underlag för beslut om att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning
Hemliga tvångsmedel
2021-11-17
Polismyndighetens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt
Användning av uppgifter från FRA
2021-10-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2021-09-22
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid Västerorts åklagarkammare
Hemliga tvångsmedel
2021-06-22
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)
Hemliga tvångsmedel
2021-06-21
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret
Personuppgiftsbehandling
2021-06-21
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna
Hemliga tvångsmedel
2021-06-21
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål
Hemliga tvångsmedel
2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)
Hemliga tvångsmedel
2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt)
Hemliga tvångsmedel
2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst)
Hemliga tvångsmedel
2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser
Personuppgiftsbehandling
2021-03-24
Säkerhetspolisens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt
Användning av uppgifter från FRA
2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2021-03-24