Dokument Kategori Beslutsdatum
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i utredningsverksamheten Personuppgiftsbehandling 2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord) Hemliga tvångsmedel 2023-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen) Hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen) Hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona Hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Tullverket) Hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst) Hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Längsta tid för behandling av personuppgifter i Polismyndighetens ledningscentralssystem Personuppgiftsbehandling 2023-06-20
Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning Hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun Hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt) Hemliga tvångsmedel 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen) Hemliga tvångsmedel 2023-05-03
Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalt i den brottsutredande verksamheten Användning av uppgifter från FRA 2023-05-03
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping Hemliga tvångsmedel 2023-03-29
Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk Personuppgiftsbehandling 2023-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst) Hemliga tvångsmedel 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen) Hemliga tvångsmedel 2022-12-14
Dokument Beslutsdatum
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i utredningsverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord)
Hemliga tvångsmedel
2023-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)
Hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen)
Hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona
Hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Tullverket)
Hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst)
Hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Längsta tid för behandling av personuppgifter i Polismyndighetens ledningscentralssystem
Personuppgiftsbehandling
2023-06-20
Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning
Hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun
Hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt)
Hemliga tvångsmedel
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)
Hemliga tvångsmedel
2023-05-03
Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalt i den brottsutredande verksamheten
Användning av uppgifter från FRA
2023-05-03
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping
Hemliga tvångsmedel
2023-03-29
Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk
Personuppgiftsbehandling
2023-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)
Hemliga tvångsmedel
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen)
Hemliga tvångsmedel
2022-12-14