Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Hemliga tvångsmedel 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten Personuppgiftsbehandling 2019-06-13
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå Personuppgiftsbehandling 2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen Hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Hemliga tvångsmedel
2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2019-06-13
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå
Personuppgiftsbehandling
2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24