Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Bild på person som pekar på en mobiltelefon i bakgrunden, i förgrunden av bild syns digitala binära tal.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan: nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.


Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Telefon: 08-617 98 00

E-post: sakint@sakint.se

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens behandling av personuppgifter (PDF 67 Kb)