Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över fyra områden:

  • Användning av hemliga tvångsmedel (brottsbekämpande myndigheter)
  • Användning av kvalificerade skyddsidentiteter (Säkerhetspolisen och Polismyndigheten)
  • Behandling av personuppgifter (Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten)
  • Förbudet mot att använda uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt för att utreda brott (Säkerhetspolisen och Polismyndigheten)

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Säkerhetspolisens och Polismyndighetens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

​Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.


2022-08-01: Nämnden söker föredragande

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden söker föredragande till kansliet. Välkommen med din ansökan senast den 22 augusti 2022.

Annons


Här kan du läsa om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens behandling av personuppgifter.


Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm
Tel: 08-617 98 00
Fax: 08-617 98 88
E-post: sakint@sakint.se