Dokument Kategori Beslutsdatum
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter i samband med de allmänna valen 2018 Kvalificerade skyddsidentiteter 2018-12-12
Rikspolisstyrelsens agerande avseende ett körkort för en kvalificerad skyddsidentitet Kvalificerade skyddsidentiteter 2018-05-03
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter inom Polismyndighetens undercoververksamhet Kvalificerade skyddsidentiteter 2018-01-24
Användning av en kvalificerad skyddsidentitet som upphört att gälla vid Polismyndigheten, region Nord Kvalificerade skyddsidentiteter 2016-06-14
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten, region Nord Kvalificerade skyddsidentiteter 2016-06-14
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Säkerhetspolisen Kvalificerade skyddsidentiteter 2015-11-18
Granskning av om kvalificerade skyddsidentiteter använts för att rösta i de allmänna valen 2014 Kvalificerade skyddsidentiteter 2014-12-11
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten i Stockholms län Kvalificerade skyddsidentiteter 2014-01-23
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen Kvalificerade skyddsidentiteter 2013-03-21
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Kvalificerade skyddsidentiteter 2012-06-14
Dokument Beslutsdatum
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter i samband med de allmänna valen 2018
Kvalificerade skyddsidentiteter
2018-12-12
Rikspolisstyrelsens agerande avseende ett körkort för en kvalificerad skyddsidentitet
Kvalificerade skyddsidentiteter
2018-05-03
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter inom Polismyndighetens undercoververksamhet
Kvalificerade skyddsidentiteter
2018-01-24
Användning av en kvalificerad skyddsidentitet som upphört att gälla vid Polismyndigheten, region Nord
Kvalificerade skyddsidentiteter
2016-06-14
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten, region Nord
Kvalificerade skyddsidentiteter
2016-06-14
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Säkerhetspolisen
Kvalificerade skyddsidentiteter
2015-11-18
Granskning av om kvalificerade skyddsidentiteter använts för att rösta i de allmänna valen 2014
Kvalificerade skyddsidentiteter
2014-12-11
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten i Stockholms län
Kvalificerade skyddsidentiteter
2014-01-23
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen
Kvalificerade skyddsidentiteter
2013-03-21
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet
Kvalificerade skyddsidentiteter
2012-06-14