Dokument Kategori Beslutsdatum
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret Polismyndigheten 2021-06-21
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser Säkerhetspolisen 2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd Säkerhetspolisen 2020-10-21
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2020-06-15
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2020-02-19
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter Polismyndigheten 2019-12-10
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2019-09-11
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten Säkerhetspolisen 2019-06-13
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå Polismyndigheten 2019-05-07
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-03-28
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage Säkerhetspolisen 2018-12-12
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet Säkerhetspolisen 2018-11-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2018-10-17
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys Säkerhetspolisen 2018-06-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd Säkerhetspolisen 2018-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten ​ Polismyndigheten 2018-06-14
Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner Polismyndigheten 2018-03-28
Dokument Beslutsdatum
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret
Polismyndigheten
2021-06-21
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser
Säkerhetspolisen
2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd
Säkerhetspolisen
2020-10-21
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2020-06-15
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2020-02-19
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter
Polismyndigheten
2019-12-10
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret
Polismyndigheten
2019-09-11
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten
Säkerhetspolisen
2019-06-13
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå
Polismyndigheten
2019-05-07
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2019-03-28
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage
Säkerhetspolisen
2018-12-12
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet
Säkerhetspolisen
2018-11-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2018-10-17
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys
Säkerhetspolisen
2018-06-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen
2018-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten ​
Polismyndigheten
2018-06-14
Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner
Polismyndigheten
2018-03-28