Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ledamöter


F.d. överåklagaren Gunnel Lindberg
Ordförande

F.d. generaldirektören Barbro Thorblad
Vice ordförande

F.d. riksdagsledamoten Anti Avsan
nominerad av Moderata samlingspartiet

Riksdagsledamoten Matheus Enholm
nominerad av Sverigedemokraterna

Riksdagsledamoten Elisabeth Falkhaven
nominerad av Miljöpartiet

F.d. riksdagsledamoten Christina Linderholm
nominerad av Centerpartiet

F.d. riksdagsledamoten Olle Sandahl
nominerad av Kristdemokraterna
​​
F.d. riksdagsledamoten Björn von Sydow
nominerad av Socialdemokraterna