Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ledamöter

Bild på Gunnel Lindberg

F.d. överåklagaren Gunnel Lindberg
Ordförande

Hyresrådet tillika chefen för Hyres- och arrendenämnden i Stockholm Eva Melander Tell
Vice ordförandeF.d. riksdagsledamoten Anti Avsan
nominerad av Moderata samlingspartiet

F.d. riksdagsledamoten Charlotta Bjälkebring Carlsson
nominerad av Vänsterpartiet

F.d. statsrådet Anna Ekström
​nominerad av Socialdemokraterna

Riksdagsledamoten Matheus Enholm
nominerad av Sverigedemokraterna

Gruppledaren Stephen Jerand
nominerad av Kristdemokraterna

F.d. partistyrelseordförande Jon Karlfeldt
nominerad av Miljöpartiet

F.d. kommunalrådet Helene Odenjung
nominerad av Liberalerna

F.d. riksdagsledamoten Per Schöldberg
nominerad av Centerpartiet