Dokument Kategori Beslutsdatum
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2022-12-14
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten Hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig kameraövervakning använts Hemliga tvångsmedel 2022-09-21
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Hemliga tvångsmedel 2022-09-21
Polismyndighetens rutiner för behandling av känsliga personuppgifter i it-systemet Asp Personuppgiftsbehandling 2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2022-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet) Hemliga tvångsmedel 2022-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt) Hemliga tvångsmedel 2022-05-04
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2022-05-04
Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer Personuppgiftsbehandling 2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen) Hemliga tvångsmedel 2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2022-02-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig dataavläsning använts Hemliga tvångsmedel 2021-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp Personuppgiftsbehandling 2021-12-15
Granskning av beslut och underlag för beslut om att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning Hemliga tvångsmedel 2021-11-17
Polismyndighetens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt Användning av uppgifter från FRA 2021-10-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2021-09-22
Dokument Beslutsdatum
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2022-12-14
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten
Hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig kameraövervakning använts
Hemliga tvångsmedel
2022-09-21
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Hemliga tvångsmedel
2022-09-21
Polismyndighetens rutiner för behandling av känsliga personuppgifter i it-systemet Asp
Personuppgiftsbehandling
2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2022-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)
Hemliga tvångsmedel
2022-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt)
Hemliga tvångsmedel
2022-05-04
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2022-05-04
Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer
Personuppgiftsbehandling
2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen)
Hemliga tvångsmedel
2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2022-02-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig dataavläsning använts
Hemliga tvångsmedel
2021-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp
Personuppgiftsbehandling
2021-12-15
Granskning av beslut och underlag för beslut om att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning
Hemliga tvångsmedel
2021-11-17
Polismyndighetens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt
Användning av uppgifter från FRA
2021-10-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2021-09-22