Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Bergslagen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-11-14
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet Säkerhetspolisen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Inhämtningslagen 2018-10-17
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd) Inhämtningslagen 2018-10-17
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro Andra hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Inhämtningslagen 2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys Säkerhetspolisen 2018-06-14