Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret Personuppgiftsbehandling 2019-09-11
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare Hemliga tvångsmedel 2019-09-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Hemliga tvångsmedel 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten Personuppgiftsbehandling 2019-06-13
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå Personuppgiftsbehandling 2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret
Personuppgiftsbehandling
2019-09-11
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare
Hemliga tvångsmedel
2019-09-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Hemliga tvångsmedel
2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2019-06-13
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå
Personuppgiftsbehandling
2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28