Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm Hemliga tvångsmedel 2018-12-12
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter i samband med de allmänna valen 2018 Kvalificerade skyddsidentiteter 2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Hemliga tvångsmedel 2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2018-12-12
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage Personuppgiftsbehandling 2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Bergslagen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet Personuppgiftsbehandling 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd) Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm
Hemliga tvångsmedel
2018-12-12
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter i samband med de allmänna valen 2018
Kvalificerade skyddsidentiteter
2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen
Hemliga tvångsmedel
2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2018-12-12
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage
Personuppgiftsbehandling
2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet
Personuppgiftsbehandling
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd)
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17