Dokument Kategori Beslutsdatum
Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning Andra hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun Andra hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping Andra hemliga tvångsmedel 2023-03-29
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig kameraövervakning använts Andra hemliga tvångsmedel 2022-09-21
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2022-09-21
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig dataavläsning använts Andra hemliga tvångsmedel 2021-12-15
Granskning av beslut och underlag för beslut om att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2021-11-17
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid Västerorts åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2021-06-22
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna Andra hemliga tvångsmedel 2021-06-21
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål Andra hemliga tvångsmedel 2021-05-05
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Granskning av beslut och underlag för beslut om att inte underrätta enskilda om hemlig övervakning i fall där integritetsintrånget har bedömts vara ringa Andra hemliga tvångsmedel 2020-12-15
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Helsingborg Andra hemliga tvångsmedel 2020-11-17
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Umeå Andra hemliga tvångsmedel 2020-11-17
Fråga om verkställighet av ett tillstånd till hemlig kameraövervakning Andra hemliga tvångsmedel 2020-09-23
Användning av överskottsinformation i förundersökningar Andra hemliga tvångsmedel 2020-02-19
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2019-12-10
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Dokument Beslutsdatum
Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning
Andra hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun
Andra hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping
Andra hemliga tvångsmedel
2023-03-29
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig kameraövervakning använts
Andra hemliga tvångsmedel
2022-09-21
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2022-09-21
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig dataavläsning använts
Andra hemliga tvångsmedel
2021-12-15
Granskning av beslut och underlag för beslut om att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2021-11-17
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid Västerorts åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2021-06-22
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna
Andra hemliga tvångsmedel
2021-06-21
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål
Andra hemliga tvångsmedel
2021-05-05
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2021-03-24
Granskning av beslut och underlag för beslut om att inte underrätta enskilda om hemlig övervakning i fall där integritetsintrånget har bedömts vara ringa
Andra hemliga tvångsmedel
2020-12-15
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Helsingborg
Andra hemliga tvångsmedel
2020-11-17
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Umeå
Andra hemliga tvångsmedel
2020-11-17
Fråga om verkställighet av ett tillstånd till hemlig kameraövervakning
Andra hemliga tvångsmedel
2020-09-23
Användning av överskottsinformation i förundersökningar
Andra hemliga tvångsmedel
2020-02-19
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2019-12-10
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2019-10-17