Dokument Kategori Beslutsdatum
Fråga om hemlig avlyssning i visst avseende Andra hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Halmstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål Andra hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Kristianstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2024-01-24
Uppgifter från Encrochat och nämndens tillsyn avseende hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2023-12-12
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Gävle Andra hemliga tvångsmedel 2023-12-12
Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning Andra hemliga tvångsmedel 2023-11-15
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona Andra hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning Andra hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun Andra hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping Andra hemliga tvångsmedel 2023-03-29
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig kameraövervakning använts Andra hemliga tvångsmedel 2022-09-21
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2022-09-21
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig dataavläsning använts Andra hemliga tvångsmedel 2021-12-15
Granskning av beslut och underlag för beslut om att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2021-11-17
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid Västerorts åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2021-06-22
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna Andra hemliga tvångsmedel 2021-06-21
Dokument Beslutsdatum
Fråga om hemlig avlyssning i visst avseende
Andra hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Halmstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål
Andra hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Kristianstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2024-01-24
Uppgifter från Encrochat och nämndens tillsyn avseende hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2023-12-12
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Gävle
Andra hemliga tvångsmedel
2023-12-12
Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning
Andra hemliga tvångsmedel
2023-11-15
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona
Andra hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning
Andra hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun
Andra hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping
Andra hemliga tvångsmedel
2023-03-29
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig kameraövervakning använts
Andra hemliga tvångsmedel
2022-09-21
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2022-09-21
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig dataavläsning använts
Andra hemliga tvångsmedel
2021-12-15
Granskning av beslut och underlag för beslut om att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2021-11-17
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid Västerorts åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2021-06-22
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna
Andra hemliga tvångsmedel
2021-06-21