Ledamöter nämnd och delegationer

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt högst åtta övriga ledamöter som nomineras av partigrupperna i riksdagen.

Registerkontrolldelegationen består av en ordförande, en vice ordförande samt högst tre övriga ledamöter.

Skyddsregistreringsdelegationen består av en ordförande, en vice ordförande samt högst tre övriga ledamöter.