Dokument Kategori Beslutsdatum
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret Polismyndigheten 2021-06-21
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2020-06-15
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter Polismyndigheten 2019-12-10
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2019-09-11
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå Polismyndigheten 2019-05-07
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-03-28
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2018-10-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten ​ Polismyndigheten 2018-06-14
Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner Polismyndigheten 2018-03-28
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret avseende gallring av och tillgången till uppgifter Polismyndigheten 2018-02-20
Polismyndighetens behandling av uppgifter i mappstrukturer vid region Öst Polismyndigheten 2018-02-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturer vid region Väst Polismyndigheten 2018-01-24
Uppföljning av tidigare granskning avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturen vid Ekobrottskansliet Polismyndigheten 2017-10-18
Polismyndighetens, region Bergslagen, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner Polismyndigheten 2017-06-14
Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2017-05-04
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm ​ Polismyndigheten 2017-02-16
Polismyndighetens, region Syd, behandling av känsliga personuppgifter i regionala uppgiftssamlingar om inhemsk extremism Polismyndigheten 2017-01-25
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2 Polismyndigheten 2016-12-15
Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer Polismyndigheten 2016-11-16
Dokument Beslutsdatum
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret
Polismyndigheten
2021-06-21
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2020-06-15
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter
Polismyndigheten
2019-12-10
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret
Polismyndigheten
2019-09-11
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå
Polismyndigheten
2019-05-07
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2019-03-28
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2018-10-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten ​
Polismyndigheten
2018-06-14
Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner
Polismyndigheten
2018-03-28
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret avseende gallring av och tillgången till uppgifter
Polismyndigheten
2018-02-20
Polismyndighetens behandling av uppgifter i mappstrukturer vid region Öst
Polismyndigheten
2018-02-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturer vid region Väst
Polismyndigheten
2018-01-24
Uppföljning av tidigare granskning avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturen vid Ekobrottskansliet
Polismyndigheten
2017-10-18
Polismyndighetens, region Bergslagen, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner
Polismyndigheten
2017-06-14
Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2017-05-04
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm ​
Polismyndigheten
2017-02-16
Polismyndighetens, region Syd, behandling av känsliga personuppgifter i regionala uppgiftssamlingar om inhemsk extremism
Polismyndigheten
2017-01-25
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2
Polismyndigheten
2016-12-15
Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer
Polismyndigheten
2016-11-16