Dokument Kategori Beslutsdatum
Polisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2024-01-24
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingar som rör utsatta områden Polismyndigheten 2023-12-12
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i utredningsverksamheten Polismyndigheten 2023-09-20
Längsta tid för behandling av personuppgifter i Polismyndighetens ledningscentralssystem Polismyndigheten 2023-06-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk Polismyndigheten 2023-03-29
Polismyndighetens rutiner för behandling av känsliga personuppgifter i it-systemet Asp Polismyndigheten 2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2022-05-04
Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer Polismyndigheten 2022-03-23
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp Polismyndigheten 2021-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret Polismyndigheten 2021-06-21
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2020-06-15
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter Polismyndigheten 2019-12-10
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2019-09-11
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå Polismyndigheten 2019-05-07
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-03-28
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2018-10-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten ​ Polismyndigheten 2018-06-14
Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner Polismyndigheten 2018-03-28
Dokument Beslutsdatum
Polisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2024-01-24
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingar som rör utsatta områden
Polismyndigheten
2023-12-12
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i utredningsverksamheten
Polismyndigheten
2023-09-20
Längsta tid för behandling av personuppgifter i Polismyndighetens ledningscentralssystem
Polismyndigheten
2023-06-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk
Polismyndigheten
2023-03-29
Polismyndighetens rutiner för behandling av känsliga personuppgifter i it-systemet Asp
Polismyndigheten
2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2022-05-04
Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer
Polismyndigheten
2022-03-23
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp
Polismyndigheten
2021-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret
Polismyndigheten
2021-06-21
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2020-06-15
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter
Polismyndigheten
2019-12-10
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret
Polismyndigheten
2019-09-11
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå
Polismyndigheten
2019-05-07
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2019-03-28
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2018-10-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten ​
Polismyndigheten
2018-06-14
Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner
Polismyndigheten
2018-03-28