Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Nord) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Mitt) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Syd-Öst, polisregion Syd) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen) Hemliga tvångsmedel 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Bergslagen). Inhämtningslagen 2024-05-06
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna Hemliga tvångsmedel 2024-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Nyköping Hemliga tvångsmedel 2024-03-25
Fråga om hemlig avlyssning i visst avseende Andra hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Halmstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål Andra hemliga tvångsmedel 2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Kristianstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2024-01-24
Uppgifter från Encrochat och nämndens tillsyn avseende hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2023-12-12
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Gävle Andra hemliga tvångsmedel 2023-12-12
Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning Andra hemliga tvångsmedel 2023-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord) Inhämtningslagen 2023-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen) Inhämtningslagen 2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona Andra hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Nord)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Mitt)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Syd-Öst, polisregion Syd)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen)
Hemliga tvångsmedel
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Bergslagen).
Inhämtningslagen
2024-05-06
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna
Hemliga tvångsmedel
2024-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Nyköping
Hemliga tvångsmedel
2024-03-25
Fråga om hemlig avlyssning i visst avseende
Andra hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Halmstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål
Andra hemliga tvångsmedel
2024-02-20
Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Kristianstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2024-01-24
Uppgifter från Encrochat och nämndens tillsyn avseende hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2023-12-12
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Gävle
Andra hemliga tvångsmedel
2023-12-12
Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning
Andra hemliga tvångsmedel
2023-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord)
Inhämtningslagen
2023-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)
Inhämtningslagen
2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona
Andra hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2023-09-20