Registerkontrolldelegationen

Vad gör Registerkontrolldelegationen?

Registerkontrolldelegationen beslutar om uppgifter som kommit fram vid en så kallad registerkontroll ska lämnas ut till den myndighet som begärt kontrollen. Delegationen bedömer om uppgifterna har någon betydelse för säkerhetsprövningen.

Här kan du se vilka som är ledamöter i Registerkontrolldelegationen.

Vad innebär en säkerhetsprövning?

Om en person ska arbeta med verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller är viktig för skyddet mot terrorism måste hon eller han först genomgå en säkerhetsprövning. Prövningen görs av den myndighet som ska anställa en person. Prövningen syftar till att klarlägga om personen är lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Prövningen görs innan personen får delta i verksamheten, men görs även under anställningens gång.

Vad innebär en registerkontroll?

En registerkontroll begärs av den myndighet som gör säkerhetsprövningen. Begäran görs hos Säkerhetspolisen, som kontrollerar vilka uppgifter som finns om personen i olika polisregister.

På Säkerhetspolisens webbplats kan du läsa mer om vad en säkerhetsprövning och en registerkontroll innebär.

Den som ska kontrolleras måste lämna sitt samtycke

Personen som ska registerkontrolleras måste lämna sitt samtycke före kontrollen. Innan Registerkontrolldelegationen beslutar att lämna ut uppgifter får den kontrollerade personen normalt ta del av dessa. Hon eller han har då möjlighet att återkalla sin ansökan om anställning, vilket innebär att uppgifterna inte lämnas ut.