Uppgifter från Encrochat och nämndens tillsyn avseende hemliga tvångsmedel