Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om registerkontroll (dnr 2022-1338-2)