Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende