Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett it-system för bearbetning och analys av information