Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens årsredovisning 2018