Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens årsberättelse 2008