Registrering av uppgifter hänförliga till enskild i egenskap av kontakt till annan ​