Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter