Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen