Polismyndighetens behandling av uppgifter i mappstrukturer vid region Öst