Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen