Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)