Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland)