Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Mitt)