Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm