Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid Västerorts åklagarkammare