Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Södra åklagarkammaren i Stockholm