Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet