Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna