Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden