Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten, region Nord