Användning av en kvalificerad skyddsidentitet som upphört att gälla vid Polismyndigheten, region Nord