Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Bergslagen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet Personuppgiftsbehandling 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd) Hemliga tvångsmedel 2018-10-17
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro Hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm Hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys Personuppgiftsbehandling 2018-06-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd Personuppgiftsbehandling 2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-06-14
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet
Personuppgiftsbehandling
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd)
Hemliga tvångsmedel
2018-10-17
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro
Hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm
Hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys
Personuppgiftsbehandling
2018-06-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd
Personuppgiftsbehandling
2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-06-14