Dokument Kategori Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen Hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm Hemliga tvångsmedel 2018-12-12
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter i samband med de allmänna valen 2018 Kvalificerade skyddsidentiteter 2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Hemliga tvångsmedel 2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2018-12-12
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage Personuppgiftsbehandling 2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Hemliga tvångsmedel 2018-11-14
Dokument Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm
Hemliga tvångsmedel
2018-12-12
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter i samband med de allmänna valen 2018
Kvalificerade skyddsidentiteter
2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen
Hemliga tvångsmedel
2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2018-12-12
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage
Personuppgiftsbehandling
2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Hemliga tvångsmedel
2018-11-14