Dokument Kategori Beslutsdatum
Försvararsamtal Hemliga tvångsmedel 2012-03-28
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Örebro) Hemliga tvångsmedel 2012-02-21
Gallring i Säkerhetspolisens register Personuppgiftsbehandling 2012-01-09
Användning av överskottsinformation i förundersökningar Hemliga tvångsmedel 2011-12-13
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Uppsala) Hemliga tvångsmedel 2011-11-22
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Södertörns åklagarkammare i Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2011-09-29
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Söderorts åklagarkammare i Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2011-09-29
Rapport: Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. Hemliga tvångsmedel 2011-06-09
Rapport: Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater Personuppgiftsbehandling 2011-06-09
Tillsyn över Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling av våldsbejakande islamistiska extremister Personuppgiftsbehandling 2011-01-27
Förstöring av upptagningar och uppteckningar som gjorts vid verkställighet av hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2011-01-27
Rätt och möjligheter för befattningshavare vid Säkerhetspolisen att ta del av känsliga personuppgifter i centralregistret Personuppgiftsbehandling 2010-12-09
Rapport avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och synpunkter från granskning av åklagarväsendets hantering av hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2010-06-08
Dokument Beslutsdatum
Försvararsamtal
Hemliga tvångsmedel
2012-03-28
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Örebro)
Hemliga tvångsmedel
2012-02-21
Gallring i Säkerhetspolisens register
Personuppgiftsbehandling
2012-01-09
Användning av överskottsinformation i förundersökningar
Hemliga tvångsmedel
2011-12-13
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Uppsala)
Hemliga tvångsmedel
2011-11-22
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Södertörns åklagarkammare i Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2011-09-29
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Söderorts åklagarkammare i Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2011-09-29
Rapport: Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m.
Hemliga tvångsmedel
2011-06-09
Rapport: Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater
Personuppgiftsbehandling
2011-06-09
Tillsyn över Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling av våldsbejakande islamistiska extremister
Personuppgiftsbehandling
2011-01-27
Förstöring av upptagningar och uppteckningar som gjorts vid verkställighet av hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2011-01-27
Rätt och möjligheter för befattningshavare vid Säkerhetspolisen att ta del av känsliga personuppgifter i centralregistret
Personuppgiftsbehandling
2010-12-09
Rapport avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och synpunkter från granskning av åklagarväsendets hantering av hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2010-06-08