Dokument Kategori Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar Hemliga tvångsmedel 2013-03-21
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen Kvalificerade skyddsidentiteter 2013-03-21
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​ Personuppgiftsbehandling 2013-02-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Hemliga tvångsmedel 2013-01-22
Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid Hemliga tvångsmedel 2013-01-22
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info Personuppgiftsbehandling 2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Personuppgiftsbehandling 2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Personuppgiftsbehandling 2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​ Personuppgiftsbehandling 2012-12-11
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet Hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Polismyndigheten i Skånes och Säkerhetspolisens rutiner efter åklagares beslut att häva respektive tillfälligt avbryta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Personuppgiftsbehandling 2012-09-04
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Personuppgiftsbehandling 2012-06-14
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Kvalificerade skyddsidentiteter 2012-06-14
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende användningen av hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2012-05-23
Registrering av uppgifter hänförliga till enskild i egenskap av kontakt till annan ​ Personuppgiftsbehandling 2012-04-26
Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden Hemliga tvångsmedel 2012-04-26
Granskning av hemliga tvångsmedel i vissa fall Hemliga tvångsmedel 2012-04-26
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Halmstad) Hemliga tvångsmedel 2012-03-28
Försvararsamtal Hemliga tvångsmedel 2012-03-28
Dokument Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar
Hemliga tvångsmedel
2013-03-21
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen
Kvalificerade skyddsidentiteter
2013-03-21
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​
Personuppgiftsbehandling
2013-02-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Hemliga tvångsmedel
2013-01-22
Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid
Hemliga tvångsmedel
2013-01-22
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info
Personuppgiftsbehandling
2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP
Personuppgiftsbehandling
2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer
Personuppgiftsbehandling
2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​
Personuppgiftsbehandling
2012-12-11
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet
Hemliga tvångsmedel
2012-12-11
Polismyndigheten i Skånes och Säkerhetspolisens rutiner efter åklagares beslut att häva respektive tillfälligt avbryta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Hemliga tvångsmedel
2012-12-11
Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen
Personuppgiftsbehandling
2012-09-04
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter
Personuppgiftsbehandling
2012-06-14
Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet
Kvalificerade skyddsidentiteter
2012-06-14
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2012-05-23
Registrering av uppgifter hänförliga till enskild i egenskap av kontakt till annan ​
Personuppgiftsbehandling
2012-04-26
Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden
Hemliga tvångsmedel
2012-04-26
Granskning av hemliga tvångsmedel i vissa fall
Hemliga tvångsmedel
2012-04-26
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Halmstad)
Hemliga tvångsmedel
2012-03-28
Försvararsamtal
Hemliga tvångsmedel
2012-03-28