Dokument Kategori Beslutsdatum
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Hemliga tvångsmedel 2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter Hemliga tvångsmedel 2014-02-13
Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Personuppgiftsbehandling 2014-02-13
Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet Personuppgiftsbehandling 2014-01-23
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten i Stockholms län Kvalificerade skyddsidentiteter 2014-01-23
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i centralregistret under verksamhetsgrenen ”Övrigt” Personuppgiftsbehandling 2014-01-23
Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet Personuppgiftsbehandling 2013-12-12
Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd “Kringresande” Personuppgiftsbehandling 2013-11-15
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2013-11-15
Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Personuppgiftsbehandling 2013-11-15
Tillgången till personuppgifter i Säkerhetspolisens uppgiftssamlingar Personuppgiftsbehandling 2013-11-15
Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Personuppgiftsbehandling 2013-09-04
Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer Personuppgiftsbehandling 2013-09-04
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Personuppgiftsbehandling 2013-09-04
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå Personuppgiftsbehandling 2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten Hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits Hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen Hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Dokument Beslutsdatum
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen
Hemliga tvångsmedel
2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter
Hemliga tvångsmedel
2014-02-13
Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Personuppgiftsbehandling
2014-02-13
Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet
Personuppgiftsbehandling
2014-01-23
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten i Stockholms län
Kvalificerade skyddsidentiteter
2014-01-23
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i centralregistret under verksamhetsgrenen ”Övrigt”
Personuppgiftsbehandling
2014-01-23
Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet
Personuppgiftsbehandling
2013-12-12
Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd “Kringresande”
Personuppgiftsbehandling
2013-11-15
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2013-11-15
Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen
Personuppgiftsbehandling
2013-11-15
Tillgången till personuppgifter i Säkerhetspolisens uppgiftssamlingar
Personuppgiftsbehandling
2013-11-15
Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR
Personuppgiftsbehandling
2013-09-04
Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer
Personuppgiftsbehandling
2013-09-04
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser
Personuppgiftsbehandling
2013-09-04
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2013-06-18
Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå
Personuppgiftsbehandling
2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten
Hemliga tvångsmedel
2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits
Hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen
Hemliga tvångsmedel
2013-05-22