Dokument Kategori Beslutsdatum
Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103) Remissyttranden 2011-06-09
Insyn och integritet i brottsbekämpningen (SOU 2009:72) såvitt avser kapitel 5 Remissyttranden 2009-10-23
Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) Remissyttranden 2009-10-22
Totalförsvarsplikt och frivillighet (SOU 2009:63) Remissyttranden 2009-09-30
Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet (Ds 2009:8) Remissyttranden 2009-05-26
Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5) Remissyttranden 2009-05-13
En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttranden 2009-05-13
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1) Remissyttranden 2009-02-17
Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet – Effektivitet (SOU 2008:87) Remissyttranden 2009-02-05
Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Ds 2008:30) Remissyttranden 2008-06-12
Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Remissyttranden 2008-06-12
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) Remissyttranden 2008-02-13
Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Remissyttranden 2008-02-13
Dokument Beslutsdatum
Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103)
Remissyttranden
2011-06-09
Insyn och integritet i brottsbekämpningen (SOU 2009:72) såvitt avser kapitel 5
Remissyttranden
2009-10-23
Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)
Remissyttranden
2009-10-22
Totalförsvarsplikt och frivillighet (SOU 2009:63)
Remissyttranden
2009-09-30
Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet (Ds 2009:8)
Remissyttranden
2009-05-26
Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5)
Remissyttranden
2009-05-13
En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)
Remissyttranden
2009-05-13
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1)
Remissyttranden
2009-02-17
Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet – Effektivitet (SOU 2008:87)
Remissyttranden
2009-02-05
Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Ds 2008:30)
Remissyttranden
2008-06-12
Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)
Remissyttranden
2008-06-12
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76)
Remissyttranden
2008-02-13
Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)
Remissyttranden
2008-02-13