Dokument Kategori Beslutsdatum
En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttranden 2009-05-13
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1) Remissyttranden 2009-02-17
Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet – Effektivitet (SOU 2008:87) Remissyttranden 2009-02-05
Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Ds 2008:30) Remissyttranden 2008-06-12
Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Remissyttranden 2008-06-12
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) Remissyttranden 2008-02-13
Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Remissyttranden 2008-02-13
Dokument Beslutsdatum
En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)
Remissyttranden
2009-05-13
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1)
Remissyttranden
2009-02-17
Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet – Effektivitet (SOU 2008:87)
Remissyttranden
2009-02-05
Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Ds 2008:30)
Remissyttranden
2008-06-12
Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)
Remissyttranden
2008-06-12
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76)
Remissyttranden
2008-02-13
Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)
Remissyttranden
2008-02-13