Dokument Kategori Beslutsdatum
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2013:77) ​ Remissyttranden 2014-02-13
Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna (Ds 2013:48) Remissyttranden 2014-02-13
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2013:39) Remissyttranden 2013-10-03
Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) Remissyttranden 2013-10-03
Den nya polisorganisationen – kompletterande författningsändringar (Ds 2013:34) Remissyttranden 2013-09-04
Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85) Remissyttranden 2013-06-18
Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22) Remissyttranden 2013-06-18
Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet (SOU 2012:95) Remissyttranden 2013-05-22
En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) och En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:78) – följdändringar i författningar, del 1 och 2 Remissyttranden 2013-02-21
Utkastet till lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Remissyttranden 2012-10-23
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44) Remissyttranden 2012-10-03
En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) Remissyttranden 2012-06-14
Sekretess för uppgifter i utländska databaser Remissyttranden 2012-03-28
Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv (KOM 2012) 10 Remissyttranden 2012-03-28
Kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) Remissyttranden 2012-03-28
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44) Remissyttranden 2012-02-21
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (Ds 2011:27) Remissyttranden 2011-10-21
Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25) Remissyttranden 2011-09-29
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15) Remissyttranden 2011-09-29
​Kustbevakningsdatalag (Ds 2011:16) Remissyttranden 2011-08-30
Dokument Beslutsdatum
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2013:77) ​
Remissyttranden
2014-02-13
Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna (Ds 2013:48)
Remissyttranden
2014-02-13
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2013:39)
Remissyttranden
2013-10-03
Tillsyn över polisen (SOU 2013:42)
Remissyttranden
2013-10-03
Den nya polisorganisationen – kompletterande författningsändringar (Ds 2013:34)
Remissyttranden
2013-09-04
Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85)
Remissyttranden
2013-06-18
Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22)
Remissyttranden
2013-06-18
Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet (SOU 2012:95)
Remissyttranden
2013-05-22
En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) och En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:78) – följdändringar i författningar, del 1 och 2
Remissyttranden
2013-02-21
Utkastet till lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Remissyttranden
2012-10-23
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44)
Remissyttranden
2012-10-03
En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13)
Remissyttranden
2012-06-14
Sekretess för uppgifter i utländska databaser
Remissyttranden
2012-03-28
Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv (KOM 2012) 10
Remissyttranden
2012-03-28
Kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87)
Remissyttranden
2012-03-28
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44)
Remissyttranden
2012-02-21
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (Ds 2011:27)
Remissyttranden
2011-10-21
Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25)
Remissyttranden
2011-09-29
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15)
Remissyttranden
2011-09-29
​Kustbevakningsdatalag (Ds 2011:16)
Remissyttranden
2011-08-30