Dokument Kategori Beslutsdatum
Kriminalvårdssekretess Remissyttranden 2017-02-16
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Remissyttranden 2017-01-25
Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31) Remissyttranden 2016-12-15
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65) Remissyttranden 2016-12-15
Polis i framtiden − polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) Remissyttranden 2016-09-14
En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Remissyttranden 2016-03-16
Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) Remissyttranden 2016-03-16
Passdatalag (Ds 2015:44) Remissyttranden 2016-01-26
EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv Remissyttranden 2015-12-23
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Remissyttranden 2015-11-18
Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Remissyttranden 2015-11-16
Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57) Remissyttranden 2015-10-16
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73) Remissyttranden 2015-10-16
Datalagring och integritetsskydd (SOU 2015:31) Remissyttranden 2015-09-02
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63) Remissyttranden 2015-09-02
En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Remissyttranden 2015-09-02
Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Remissyttranden 2015-09-02
Uppbörd av böter (Ds 2015:5) Remissyttranden 2015-05-16
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Remissyttranden 2014-12-11
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (Ds 2014:18) Remissyttranden 2014-06-18
Dokument Beslutsdatum
Kriminalvårdssekretess
Remissyttranden
2017-02-16
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Remissyttranden
2017-01-25
Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)
Remissyttranden
2016-12-15
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65)
Remissyttranden
2016-12-15
Polis i framtiden − polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)
Remissyttranden
2016-09-14
En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)
Remissyttranden
2016-03-16
Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)
Remissyttranden
2016-03-16
Passdatalag (Ds 2015:44)
Remissyttranden
2016-01-26
EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv
Remissyttranden
2015-12-23
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)
Remissyttranden
2015-11-18
Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)
Remissyttranden
2015-11-16
Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)
Remissyttranden
2015-10-16
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)
Remissyttranden
2015-10-16
Datalagring och integritetsskydd (SOU 2015:31)
Remissyttranden
2015-09-02
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)
Remissyttranden
2015-09-02
En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)
Remissyttranden
2015-09-02
Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)
Remissyttranden
2015-09-02
Uppbörd av böter (Ds 2015:5)
Remissyttranden
2015-05-16
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)
Remissyttranden
2014-12-11
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (Ds 2014:18)
Remissyttranden
2014-06-18