Dokument Kategori Beslutsdatum
EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv Remissyttranden 2015-12-23
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Remissyttranden 2015-11-18
Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Remissyttranden 2015-11-16
Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57) Remissyttranden 2015-10-16
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73) Remissyttranden 2015-10-16
Datalagring och integritetsskydd (SOU 2015:31) Remissyttranden 2015-09-02
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63) Remissyttranden 2015-09-02
En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Remissyttranden 2015-09-02
Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Remissyttranden 2015-09-02
Uppbörd av böter (Ds 2015:5) Remissyttranden 2015-05-16
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Remissyttranden 2014-12-11
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (Ds 2014:18) Remissyttranden 2014-06-18
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2013:77) ​ Remissyttranden 2014-02-13
Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna (Ds 2013:48) Remissyttranden 2014-02-13
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2013:39) Remissyttranden 2013-10-03
Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) Remissyttranden 2013-10-03
Den nya polisorganisationen – kompletterande författningsändringar (Ds 2013:34) Remissyttranden 2013-09-04
Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85) Remissyttranden 2013-06-18
Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22) Remissyttranden 2013-06-18
Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet (SOU 2012:95) Remissyttranden 2013-05-22
Dokument Beslutsdatum
EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv
Remissyttranden
2015-12-23
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)
Remissyttranden
2015-11-18
Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)
Remissyttranden
2015-11-16
Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)
Remissyttranden
2015-10-16
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)
Remissyttranden
2015-10-16
Datalagring och integritetsskydd (SOU 2015:31)
Remissyttranden
2015-09-02
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)
Remissyttranden
2015-09-02
En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)
Remissyttranden
2015-09-02
Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)
Remissyttranden
2015-09-02
Uppbörd av böter (Ds 2015:5)
Remissyttranden
2015-05-16
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)
Remissyttranden
2014-12-11
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (Ds 2014:18)
Remissyttranden
2014-06-18
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2013:77) ​
Remissyttranden
2014-02-13
Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna (Ds 2013:48)
Remissyttranden
2014-02-13
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2013:39)
Remissyttranden
2013-10-03
Tillsyn över polisen (SOU 2013:42)
Remissyttranden
2013-10-03
Den nya polisorganisationen – kompletterande författningsändringar (Ds 2013:34)
Remissyttranden
2013-09-04
Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85)
Remissyttranden
2013-06-18
Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22)
Remissyttranden
2013-06-18
Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet (SOU 2012:95)
Remissyttranden
2013-05-22