Dokument Kategori Beslutsdatum
Hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter Remissyttranden 2020-02-11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om IT-säkerhet för statliga myndigheter Remissyttranden 2020-02-06
Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26) Remissyttranden 2020-02-06
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation Remissyttranden 2019-11-13
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14) Remissyttranden 2019-10-17
Ändring i krisberedskapsförordningen Remissyttranden 2019-10-17
Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14) Remissyttranden 2019-09-11
Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5) Remissyttranden 2019-09-11
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19) Remissyttranden 2019-09-11
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remissyttranden 2019-03-28
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62) Remissyttranden 2018-12-12
Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35) Remissyttranden 2018-11-14
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61) Remissyttranden 2018-11-14
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65) Remissyttranden 2018-11-14
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Remissyttranden 2018-09-12
Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Datainspektionen Remissyttranden 2018-06-14
Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30) Remissyttranden 2018-06-14
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12) Remissyttranden 2018-06-14
Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3) Remissyttranden 2018-05-03
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) Remissyttranden 2018-05-03
Dokument Beslutsdatum
Hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter
Remissyttranden
2020-02-11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om IT-säkerhet för statliga myndigheter
Remissyttranden
2020-02-06
Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26)
Remissyttranden
2020-02-06
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation
Remissyttranden
2019-11-13
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)
Remissyttranden
2019-10-17
Ändring i krisberedskapsförordningen
Remissyttranden
2019-10-17
Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)
Remissyttranden
2019-09-11
Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)
Remissyttranden
2019-09-11
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)
Remissyttranden
2019-09-11
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Remissyttranden
2019-03-28
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)
Remissyttranden
2018-12-12
Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35)
Remissyttranden
2018-11-14
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)
Remissyttranden
2018-11-14
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)
Remissyttranden
2018-11-14
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)
Remissyttranden
2018-09-12
Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Datainspektionen
Remissyttranden
2018-06-14
Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)
Remissyttranden
2018-06-14
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)
Remissyttranden
2018-06-14
Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)
Remissyttranden
2018-05-03
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)
Remissyttranden
2018-05-03