Dokument Kategori Beslutsdatum
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 1 Remissyttranden 2017-11-15
En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45) Remissyttranden 2017-11-15
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) Remissyttranden 2017-11-15
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet Remissyttranden 2017-10-18
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) Remissyttranden 2017-10-18
Kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) Remissyttranden 2017-09-13
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57) Remissyttranden 2017-09-13
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58) Remissyttranden 2017-09-13
Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) Remissyttranden 2017-08-28
Brottsdatalag (SOU 2017:29) Remissyttranden 2017-06-14
Kriminalvårdssekretess Remissyttranden 2017-02-16
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Remissyttranden 2017-01-25
Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31) Remissyttranden 2016-12-15
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65) Remissyttranden 2016-12-15
Polis i framtiden − polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) Remissyttranden 2016-09-14
En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Remissyttranden 2016-03-16
Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) Remissyttranden 2016-03-16
Passdatalag (Ds 2015:44) Remissyttranden 2016-01-26
EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv Remissyttranden 2015-12-23
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Remissyttranden 2015-11-18
Dokument Beslutsdatum
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 1
Remissyttranden
2017-11-15
En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)
Remissyttranden
2017-11-15
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)
Remissyttranden
2017-11-15
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet
Remissyttranden
2017-10-18
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
Remissyttranden
2017-10-18
Kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Remissyttranden
2017-09-13
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)
Remissyttranden
2017-09-13
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58)
Remissyttranden
2017-09-13
Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Remissyttranden
2017-08-28
Brottsdatalag (SOU 2017:29)
Remissyttranden
2017-06-14
Kriminalvårdssekretess
Remissyttranden
2017-02-16
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Remissyttranden
2017-01-25
Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)
Remissyttranden
2016-12-15
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65)
Remissyttranden
2016-12-15
Polis i framtiden − polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)
Remissyttranden
2016-09-14
En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)
Remissyttranden
2016-03-16
Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)
Remissyttranden
2016-03-16
Passdatalag (Ds 2015:44)
Remissyttranden
2016-01-26
EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv
Remissyttranden
2015-12-23
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)
Remissyttranden
2015-11-18