Dokument Kategori Beslutsdatum
Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30) Remissyttranden 2018-06-14
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12) Remissyttranden 2018-06-14
Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3) Remissyttranden 2018-05-03
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) Remissyttranden 2018-05-03
Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Remissyttranden 2018-05-03
Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62) Remissyttranden 2018-02-20
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89) Remissyttranden 2018-02-20
EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58) Remissyttranden 2018-01-24
Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) Remissyttranden 2018-01-24
Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) Remissyttranden 2018-01-24
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72) Remissyttranden 2017-12-14
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 2 Remissyttranden 2017-12-14
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 1 Remissyttranden 2017-11-15
En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45) Remissyttranden 2017-11-15
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) Remissyttranden 2017-11-15
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet Remissyttranden 2017-10-18
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) Remissyttranden 2017-10-18
Kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) Remissyttranden 2017-09-13
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57) Remissyttranden 2017-09-13
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58) Remissyttranden 2017-09-13
Dokument Beslutsdatum
Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)
Remissyttranden
2018-06-14
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)
Remissyttranden
2018-06-14
Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)
Remissyttranden
2018-05-03
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)
Remissyttranden
2018-05-03
Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)
Remissyttranden
2018-05-03
Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)
Remissyttranden
2018-02-20
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)
Remissyttranden
2018-02-20
EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58)
Remissyttranden
2018-01-24
Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)
Remissyttranden
2018-01-24
Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)
Remissyttranden
2018-01-24
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)
Remissyttranden
2017-12-14
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 2
Remissyttranden
2017-12-14
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 1
Remissyttranden
2017-11-15
En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)
Remissyttranden
2017-11-15
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)
Remissyttranden
2017-11-15
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet
Remissyttranden
2017-10-18
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
Remissyttranden
2017-10-18
Kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Remissyttranden
2017-09-13
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)
Remissyttranden
2017-09-13
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58)
Remissyttranden
2017-09-13