Dokument Kategori Beslutsdatum
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82) Remissyttranden 2022-03-23
Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) Remissyttranden 2022-03-23
Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) Remissyttranden 2022-03-23
En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90) Remissyttranden 2022-03-11
Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) Remissyttranden 2021-10-20
Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post (SOU 2021:29) Remissyttranden 2021-09-22
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd (Ds 2021:19) Remissyttranden 2021-09-22
En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) Remissyttranden 2021-09-22
Promemorian Skärpta straff för knivbrott Remissyttranden 2021-07-16
Betänkandet Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter Remissyttranden 2021-07-07
Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts (COM [2021] 206) Remissyttranden 2021-06-23
Utkastet till lagrådsremissen Utlandsspioneri Remissyttranden 2021-06-22
Ecris-TCN – Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20) Remissyttranden 2021-06-22
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9) Remissyttranden 2021-05-03
Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5) Remissyttranden 2021-03-23
Promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket Remissyttranden 2021-03-05
En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74) Remissyttranden 2021-02-16
En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott Remissyttranden 2021-02-16
Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26) Remissyttranden 2021-02-16
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSF 2019-140) Remissyttranden 2020-10-20
Dokument Beslutsdatum
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82)
Remissyttranden
2022-03-23
Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92)
Remissyttranden
2022-03-23
Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)
Remissyttranden
2022-03-23
En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90)
Remissyttranden
2022-03-11
Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54)
Remissyttranden
2021-10-20
Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post (SOU 2021:29)
Remissyttranden
2021-09-22
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd (Ds 2021:19)
Remissyttranden
2021-09-22
En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)
Remissyttranden
2021-09-22
Promemorian Skärpta straff för knivbrott
Remissyttranden
2021-07-16
Betänkandet Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Remissyttranden
2021-07-07
Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts (COM [2021] 206)
Remissyttranden
2021-06-23
Utkastet till lagrådsremissen Utlandsspioneri
Remissyttranden
2021-06-22
Ecris-TCN – Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)
Remissyttranden
2021-06-22
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9)
Remissyttranden
2021-05-03
Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)
Remissyttranden
2021-03-23
Promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
Remissyttranden
2021-03-05
En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)
Remissyttranden
2021-02-16
En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott
Remissyttranden
2021-02-16
Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)
Remissyttranden
2021-02-16
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSF 2019-140)
Remissyttranden
2020-10-20