Dokument Kategori Beslutsdatum
Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5) Remissyttranden 2021-03-23
Promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket Remissyttranden 2021-03-05
En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74) Remissyttranden 2021-02-16
En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott Remissyttranden 2021-02-16
Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26) Remissyttranden 2021-02-16
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSF 2019-140) Remissyttranden 2020-10-20
Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12) Remissyttranden 2020-09-22
Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen Remissyttranden 2020-05-20
Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Remissyttranden 2020-06-11
Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet Remissyttranden 2020-04-16
En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) Remissyttranden 2020-03-25
Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27) Remissyttranden 2020-03-25
En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen Remissyttranden 2020-03-25
De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen Remissyttranden 2020-03-25
Hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter Remissyttranden 2020-02-11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om IT-säkerhet för statliga myndigheter Remissyttranden 2020-02-06
Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26) Remissyttranden 2020-02-06
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation Remissyttranden 2019-11-13
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14) Remissyttranden 2019-10-17
Ändring i krisberedskapsförordningen Remissyttranden 2019-10-17
Dokument Beslutsdatum
Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)
Remissyttranden
2021-03-23
Promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
Remissyttranden
2021-03-05
En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)
Remissyttranden
2021-02-16
En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott
Remissyttranden
2021-02-16
Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)
Remissyttranden
2021-02-16
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSF 2019-140)
Remissyttranden
2020-10-20
Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)
Remissyttranden
2020-09-22
Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen
Remissyttranden
2020-05-20
Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
Remissyttranden
2020-06-11
Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet
Remissyttranden
2020-04-16
En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)
Remissyttranden
2020-03-25
Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)
Remissyttranden
2020-03-25
En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen
Remissyttranden
2020-03-25
De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen
Remissyttranden
2020-03-25
Hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter
Remissyttranden
2020-02-11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om IT-säkerhet för statliga myndigheter
Remissyttranden
2020-02-06
Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26)
Remissyttranden
2020-02-06
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation
Remissyttranden
2019-11-13
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)
Remissyttranden
2019-10-17
Ändring i krisberedskapsförordningen
Remissyttranden
2019-10-17