Dokument Kategori Beslutsdatum
Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Polismyndigheten 2012-09-04
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Polismyndigheten 2012-06-14
Dokument Beslutsdatum
Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen
Polismyndigheten
2012-09-04
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter
Polismyndigheten
2012-06-14