Dokument Kategori Beslutsdatum
Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande” Polismyndigheten 2013-11-15
Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Polismyndigheten 2013-11-15
Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Polismyndigheten 2013-09-04
Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer Polismyndigheten 2013-09-04
Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå Polismyndigheten 2013-06-18
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​ Polismyndigheten 2013-02-21
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info Polismyndigheten 2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Polismyndigheten 2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Polismyndigheten 2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​ Polismyndigheten 2012-12-11
Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Polismyndigheten 2012-09-04
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Polismyndigheten 2012-06-14
Dokument Beslutsdatum
Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”
Polismyndigheten
2013-11-15
Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen
Polismyndigheten
2013-11-15
Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR
Polismyndigheten
2013-09-04
Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer
Polismyndigheten
2013-09-04
Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå
Polismyndigheten
2013-06-18
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​
Polismyndigheten
2013-02-21
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info
Polismyndigheten
2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP
Polismyndigheten
2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer
Polismyndigheten
2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​
Polismyndigheten
2012-12-11
Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen
Polismyndigheten
2012-09-04
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter
Polismyndigheten
2012-06-14