Dokument Kategori Beslutsdatum
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret avseende gallring av och tillgången till uppgifter Polismyndigheten 2018-02-20
Polismyndighetens behandling av uppgifter i mappstrukturer vid region Öst Polismyndigheten 2018-02-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturer vid region Väst Polismyndigheten 2018-01-24
Uppföljning av tidigare granskning avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturen vid Ekobrottskansliet Polismyndigheten 2017-10-18
Polismyndighetens, region Bergslagen, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner Polismyndigheten 2017-06-14
Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2017-05-04
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm ​ Polismyndigheten 2017-02-16
Polismyndighetens, region Syd, behandling av känsliga personuppgifter i regionala uppgiftssamlingar om inhemsk extremism Polismyndigheten 2017-01-25
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2 Polismyndigheten 2016-12-15
Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer Polismyndigheten 2016-11-16
Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm Polismyndigheten 2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare Polismyndigheten 2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet Polismyndigheten 2016-03-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism Polismyndigheten 2016-02-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret ​ Polismyndigheten 2015-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt Polismyndigheten 2015-11-18
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord Polismyndigheten 2015-09-02
Dokument Beslutsdatum
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret avseende gallring av och tillgången till uppgifter
Polismyndigheten
2018-02-20
Polismyndighetens behandling av uppgifter i mappstrukturer vid region Öst
Polismyndigheten
2018-02-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturer vid region Väst
Polismyndigheten
2018-01-24
Uppföljning av tidigare granskning avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturen vid Ekobrottskansliet
Polismyndigheten
2017-10-18
Polismyndighetens, region Bergslagen, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner
Polismyndigheten
2017-06-14
Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2017-05-04
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm ​
Polismyndigheten
2017-02-16
Polismyndighetens, region Syd, behandling av känsliga personuppgifter i regionala uppgiftssamlingar om inhemsk extremism
Polismyndigheten
2017-01-25
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2
Polismyndigheten
2016-12-15
Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer
Polismyndigheten
2016-11-16
Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm
Polismyndigheten
2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare
Polismyndigheten
2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet
Polismyndigheten
2016-03-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism
Polismyndigheten
2016-02-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret ​
Polismyndigheten
2015-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt
Polismyndigheten
2015-11-18
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord
Polismyndigheten
2015-09-02