Dokument Kategori Beslutsdatum
Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm Polismyndigheten 2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare Polismyndigheten 2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet Polismyndigheten 2016-03-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism Polismyndigheten 2016-02-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret ​ Polismyndigheten 2015-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt Polismyndigheten 2015-11-18
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord Polismyndigheten 2015-09-02
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2015-06-11
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2015-02-18
Polismyndighetens IT-system OBS-portalen – uppföljning av samråd Polismyndigheten 2015-02-18
Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2014-12-11
Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2014-12-11
Uppföljning av Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Polismyndigheten 2014-12-11
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Polismyndigheten 2014-05-22
Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2014-02-13
Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet Polismyndigheten 2014-01-23
Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet Polismyndigheten 2013-12-12
Dokument Beslutsdatum
Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm
Polismyndigheten
2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare
Polismyndigheten
2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet
Polismyndigheten
2016-03-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism
Polismyndigheten
2016-02-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret ​
Polismyndigheten
2015-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt
Polismyndigheten
2015-11-18
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord
Polismyndigheten
2015-09-02
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret
Polismyndigheten
2015-06-11
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2015-02-18
Polismyndighetens IT-system OBS-portalen – uppföljning av samråd
Polismyndigheten
2015-02-18
Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2014-12-11
Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2014-12-11
Uppföljning av Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande
Polismyndigheten
2014-12-11
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR
Polismyndigheten
2014-05-22
Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2014-02-13
Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet
Polismyndigheten
2014-01-23
Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet
Polismyndigheten
2013-12-12