Dokument Kategori Beslutsdatum
Registrering av uppgifter hänförliga till enskild i egenskap av kontakt till annan ​ Säkerhetspolisen 2012-04-26
Gallring i Säkerhetspolisens register Säkerhetspolisen 2012-01-09
Rapport: Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater Säkerhetspolisen 2011-06-09
Tillsyn över Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling av våldsbejakande islamistiska extremister Säkerhetspolisen 2011-01-27
Rätt och möjligheter för befattningshavare vid Säkerhetspolisen att ta del av känsliga personuppgifter i centralregistret Säkerhetspolisen 2010-12-09
Dokument Beslutsdatum
Registrering av uppgifter hänförliga till enskild i egenskap av kontakt till annan ​
Säkerhetspolisen
2012-04-26
Gallring i Säkerhetspolisens register
Säkerhetspolisen
2012-01-09
Rapport: Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater
Säkerhetspolisen
2011-06-09
Tillsyn över Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling av våldsbejakande islamistiska extremister
Säkerhetspolisen
2011-01-27
Rätt och möjligheter för befattningshavare vid Säkerhetspolisen att ta del av känsliga personuppgifter i centralregistret
Säkerhetspolisen
2010-12-09